Δελτίο Τύπου : Πιστοποιητικό ISO 9001 από το GCERT