Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική συνεισφορά είναι θεμελιώδης για το Ινστιτούτο “Ιατρικός Βελονισμός Οράσεως“. Η πρακτική υποστήριξη σε ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αποτελεί πάντα την προτεραιότητά μας μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιλαμβάνει:

  • Παροχή σημαντικών εκπτώσεων σε ομάδες ανθρώπων που πλήττονται έντονα από τη χρηματοπιστωτική κρίση και που χρειάζονται τη βοήθεια του Ινστιτούτου μας.
  • Πραγματοποίηση εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με ασθενείς που πάσχουν από δυσίατες οφθαλμικές παθήσεις που δύνανται να αντιμετωπιστούν με τον ιατρικό βελονισμό (αναστολή της νόσου και βελτίωση της οπτικής ικανότητας).
  • Εκπτωτικές τιμές για την Ημέρα της Απεικόνισης και της Ανατολικής Ιατρικής (AOM) και την Παγκόσμια Ημέρα Οράσεως (WSD) που διαρκούν για ολόκληρη την εβδομάδα (Νοέμβριος & Οκτώβριος αντίστοιχα).
  • Δράσεις σε συνεργασία με ομάδες ασθενών, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην περιοχή της Αττικής. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου θα προωθηθούν σε τοπικές κοινότητες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθώς και σε ομάδες ασθενών που αντιμετωπίζουν εμπόδια στο ταξίδι τους στην Αττική.