Η Λύση Για Τα Προβλήματα Όρασης Είναι Ο Ιατρικός Βελονισμός

Είναι η λύση ο Ιατρικός Βελονισμός για τα προβλήματα όρασης;

Οι αξίες του Ινστιτούτου “Ιατρικού Βελονισμού Οράσεως” επικεντρώνονται στη μέριμνα και τον σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή. Η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών μας πηγάζει από την ίδια τη ζωή, την εμπειρία και την καθημερινότητα του ιδρυτή του Ινστιτούτου κ. Βασίλειου Σπύρου. Το βίωμα της ασθένειας που αντιμετωπίζει εδώ και περίπου 3 δεκαετίες και η λύση που βρήκε τα τελευταία χρόνια μέσω του Ιατρικού Βελονισμού αποτελούν την κινητήριο δύναμη για προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Βασική προτεραιότητα μας είναι η παροχή και διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον κάθε ασθενή μας ξεχωριστά και η εξατομικευμένη αντιμετώπισή του, με ολιστική προοπτική, κάτι που άλλωστε πρεσβεύει η φιλοσοφία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Το Ινστιτούτο μας έχει θέσει σαν πρωταρχικό του στόχο να βοηθήσει τον ασθενή σε συγκεκριμένες παθήσεις που αφορούν την όραση.

Η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και των συνεργατών μας, είναι η μόνη οδός προς την υλοποίηση του οράματος μας. Δουλεύοντας με συνέπεια, μεθοδικότητα και επιμονή σε καθημερινή βάση, γνωρίζουμε πως θέτουμε έναν θεμέλιο λίθο σε επιστημονικά έγκυρες, αποτελεσματικές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας των δυσεπίλυτων προβλημάτων οράσεως.