Γιώργος Βαλάρης – Διακοπή Καπνίσματος με τον Ιατρικό Βελονισμό

Αντιμετώπιση της τενοντίτιδα με Ιατρικό Βελονισμό στο Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού

Αντιμετώπιση της Ποδοκνημικής Κάκωσης με τον Ιατρικό Βελονισμό

Αντιμετώπιση της Οσφυαλγίας με τον Ιατρικό Βελονισμό

Αντιμετώπιση του άγχους-stress με Ιατρικό Βελονισμό στο Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού

Αντιμετώπιση μυοσκελιτικών προβλημάτων με Βελονισμό στο Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού

Αισθητικός Βελονισμός μόνο από Ιατρούς στο Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού στην Αθήνα

Αντιμετώπιση της Δυσμηνόρροιας με τον Ιατρικό Βελονισμό