Βελονισμός & Προβλήματα Όρασης

Το όραμά μας

Καλωσορίσατε! Το Ινστιτούτο μας οραματίζεται έναν κόσμο όπου οι ασθένειες, ο πόνος, η δυστυχία, οι ψυχοσωματικές και πνευματικές διαταραχές θα αποτελούν την εξαίρεση κι όχι τον κανόνα. Για εμάς, στο Ινστιτούτο Ιατρικού Βελονισμού, έχει εξαλειφθεί η οποιαδήποτε αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα του Ιατρικού Βελονισμού. Οι Εναλλακτικές Θεραπείες, η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική κι ο Βελονισμός υποστηρίζουν την υλοποίηση του οράματός μας. Ο συνδυασμός των παραπάνω τρόπων θεραπείας με την Δυτική Ιατρική, όπου αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κάθε ασθενής.

Τα προσωπικά βιώματα και η διαδρομή του κου Βασίλη Σπύρου αποτελούν την εγγύηση σε αυτή την προσπάθεια!

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η ευρεία εφαρμογή του Ιατρικού Βελονισμού και της Βοτανοθεραπείας  σε όλο το φάσμα των παθήσεων και συμπτωμάτων για τα οποία έχουν προκύψει  επιβεβαιωμένα αποτελέσματα και τεκμηριωμένα οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Καθήκον μας είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η αποδοχή του Βελονισμού και της Βοτανοθεραπείας ώστε να επωφεληθεί η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας.

Εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής για τον Βελονισμό και  διασφαλίζουμε  της καλύτερη έκφραση αυτής της αρχαίας και αλλά και σύγχρονης ιατρικής πράξης.

Ενσωματώνουμε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της Δυτικής Ιατρικής με τρόπο χρήσιμο και αποτελεσματικό ώστε να διευρύνουμε  το βάθος και εύρος της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής.